Alles over de Nederlandse Kitesurf Vereniging

De Nederlandse Kitesurf Vereniging is een landelijke organisatie die zich sinds 2000 inzet als belangenbehartiger voor de kitesurfsport in Nederland.

Waar het kitesurfen vaak als zeer riskant en extreem te boek stond, is door de enorme technische ontwikkelingen, goede scholing en het werk van de NKV, de sport voor een breed publiek toegankelijk geworden. De vereniging ziet het aantal leden de laatste jaren dan ook sterk stijgen.

Visie NKV

De visie van de NKV is ‘iedereen zorgeloos laten genieten van de kitesurfsport’. Deze visie richt zich vooral op veiligheid en een positief imago van de kitesurfsport in Nederland.

Om de veiligheid te verhogen moeten beoefenaars van deze sport goed op de hoogte zijn van de gevaren en instructie krijgen om deze gevaren te minimaliseren. De NKV organiseert daarom jaarlijks diverse safety clinics in samenwerking met de KNRM en reddingsbrigade.

Daarnaast werkt de vereniging hard aan het openhouden van een maximaal aantal veilige kitesurfspots.

Zie hier de meest recente versie van de Omgevingsvisie NKV

Belangenbehartiging

Om de belangen van kitesurfend Nederland te vertegenwoordigen en het imago van de sport zoveel mogelijk positief te stimuleren, staan we als vereniging nauw in contact met media, overheid en overige betrokken instellingen.