Waarom de NKV is ontstaan

De officiële oprichting van de NKV was op 22 juni 2000 door Mike Verwater en Niels Aarts. De primaire reden voor de oprichting van de vereniging was om een aansprakelijkheidsverzekering te kunnen krijgen voor het kitesurfen. Bijkomend voordeel hiervan is dat tegelijkertijd het aantal leden van de NKV sterk groeit. Op 16 augustus 2000 sluit de NKV zich formeel aan bij het Watersportverbond. Deze aansluiting dient de secundaire redenen voor oprichting van de NKV, namelijk het voorlichten van overheden, promoten van de sport en het organiseren van voorlichting over veiligheid regels voor kitesurfers. Vanaf 1999 organiseert de NKV het NK, maar vanaf 2001 wordt deze erkend door het Watersportverbond en zijn de uitslagen officieel.

Spotbeheerders

In 2003 wordt een structuur van spotbeheerders opgezet. De voornaamste reden hiervoor is de wijziging van het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) die uiteindelijk in 2004 tot stand komt. Vanaf dan is het kitesurfen op al het binnenwater verboden, tenzij er een ontheffing is verleend. De spotbeheerders gaan gesprekken aan met alle belanghebbenden om ontheffingen te krijgen voor de binnenwaterspots. Op enkele plaatsten wordt succes geboekt, maar regelmatig verzanden de spotbeheerders in het politieke spel. Door inzet van de regiocoordinator en regiocommissaris wordt vanuit het bestuur op lokaal, provinciaal en landelijk niveau ondersteuning geboden.

Spotproblematiek

De spotproblematiek neemt toe, wat vooral te danken is aan de komst van de Europese Natura 2000 richtlijnen. Omdat grote delen van Nederland als waardevol natuurgebied worden genoemd moet worden bepaald welke activiteiten nog mogen plaatsvinden. Om genoeg spots te realiseren is het belangrijk om aan de overleggen deel te nemen en de sport onder de aandacht te brengen. Ook worden de banden met het watersportverbond aangehaald om de samenwerking tussen de regiovertegenwoordigers van beide partijen te stimuleren.

Zelfstandig opererend

In 2008 telt de NKV ruim 1200 leden. Met een nieuwe bestuur wordt een nieuwe visie opgesteld: “Iedereen kan zorgeloos genieten van de kitesurfsport”. Het doel is om de sport binnen en buiten de kitewereld een vaste plaats te geven. Zichtbaarheid en bekendheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Eind 2009 gaf de NKV aan zich niet te kunnen vinden in de huidige samenwerking tussen het watersportverbond en de NKV. Het bestuur was van mening dat het verbond zich niet voldoende in heeft gezet voor de kitesport. In de ALV van april 2010 is besloten om de samenwerking definitief op te zeggen en opereert de NKV sindsdien zelfstandig.

Algemene Ledenvergadering

Algemene Leden Vergaderingen

Presentaties en notulen van ALV’s zijn op te vragen via e-mail bij de secretaris.

 

Statuten NKV

Als je de statuten van de NKV wilt inzien dan kun je deze opvragen per e-mail bij de secretaris