Vacature regiocommissaris Nederlandse Kitesurf Vereniging

Inleiding:

De Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) is een actieve vereniging met meer dan 3.000 leden en houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met de belangenbehartiging van de kitesurfers in Nederland. De vereniging ziet het aantal leden de laatste jaren sterk stijgen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het kitesurfen de komende jaren nog flink groeit en daarmee ook het ledenbestand van de NKV. De leiding van de vereniging is bijna volledig opgebouwd uit vrijwilligers, zoals de bestuurs- en commissieleden. Daarnaast hebben we een regiocoördinator in part-time betaalde dienst.

De Vacature:

De NKV is op zoek naar vrijwilliger voor de rol van regiocommissaris in het bestuur.

Profiel:

 • Is lid van de NKV;
 • Is een enthousiast kitesurfer/ster;
 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke of werkervaring;
 • Beschikt over goede en open communicatieve vaardigheden;
 • Beschikt over goede computervaardigheden;
 • Heeft affiniteit met lokale en regionale overlegstructuren en regelgeving over kitesurfspots;
 • Is een teamspeler;
 • Is bereid met enige regelmaat lokale kitesurfspots in den lande te bezoeken.

De Taken

 • Bewaakt de bestaande en bevordert het openen van nieuwe kitesurfspots in Nederland;
 • Is verantwoordelijk voor overleg met clubs, verenigingen, en lokale en regionale stakeholders over kitespots en kitezoneringen en gerelateerde aangelegenheden;
 • Stuurt het team van lokale en regionale NKV regiocommissie-leden aan;
 • Stuurt in operationele zin onze regiocoördinator in vaste dienst aan;
 • Voert samen met de regiocoördinator het overleg met Platform Waterrecreatie en Waterrecreatie Nederland;
 • Is verantwoordelijk voor de opbouw van best-practice documentatie met betrekking tot (regelgeving over) kitesurfspots en zoneringen, en deelt deze met belanghebbenden;
 • Overlegt en coördineert regiozaken met andere leden van het bestuur en werkt nauw samen met de veiligheidscommissaris met betrekking tot lokale en regionale veiligheid-gerelateerde zaken;
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging.

Tijdsinvestering

Als regiocommissaris ben je gemiddeld vier tot vijf uur per week actief; eens in de vier weken is er een bestuursvergadering. Het betreft een vrijwillige functie waarbij reis- en onkosten worden vergoed.

Reageren?

We zien je reactie graag tegemoet. Stuur je motivatiebrief met CV naar voorzitter@kitesurfvereniging.nl.

Meer info:

Neem contact op met René Bos (voorzitter) via voorzitter@kitesurfvereniging.nl ; Bouke Borger (penningmeester), via penningmeester@kitesurfvereniging.nl of Hans van der Hulst (regiocoördinator in vaste dienst) via regiocoordinator@kitesurfvereniging.nl .