De wedstrijdcommissie (voorheen NVWK) van de NKV

De NKV is ook verantwoordelijk voor alle Nederlandse Kampioenschappen. Daarnaast faciliteert zij ook organisatoren van lokale wedstrijden.

Wedstrijdleiding en jury

De NKV organiseert zelf geen wedstrijden, maar kan door organiserende partijen worden gevraagd om het wedstrijdgedeelte van een evenement te verzorgen.De NKV beschikt over een officieel erkend en gecertificeerd wedstrijdteam, dat bestaat uit juryleden en wedstrijdleiding.

De NKV verleent officiële titels aan de deelnemers van wedstrijden waarbij de wedstrijdorganisatie door de NKV wordt gedaan. Op basis van de trends binnen de kitesurfsport worden er al dan niet nieuwe disciplines toegevoegd. Dit jaar zijn er vier officiële disciplines. Een Nederlands Kampioenschap Freestyle (inclusief jeugd), een Nederlands Kampioenschap Wave kite, een Nederlands Kampioenschap Big Air kite en een Nederlands Kampioenschap Foilen

In het verleden is er een officieel NK Courserace en ook een officieus NK Speed Kitesurfen gehouden. Door teruglopende deelnemers aantallen worden deze disciplines niet meer aangeboden. Echter, bij voldoende animo worden deze disciplines opnieuw bekeken.