Vacature Bestuurslid Communicatie van de Nederlandse Kitesurf Vereniging

Inleiding:
De Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) is een actieve vereniging met meer dan 3.000 leden en
houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met de belangenbehartiging van de kitesurfers in Nederland. De
vereniging ziet het aantal leden de laatste jaren sterk stijgen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het
kitesurfen de komende jaren nog flink groeit en daarmee ook het ledenbestand van de NKV. De
leiding van de vereniging is bijna volledig opgebouwd uit vrijwilligers, zoals de bestuurs- en
commissieleden. Daarnaast hebben we een regiocoördinator in part-time betaalde dienst.

De Vacature:
De NKV is op zoek naar vrijwilliger voor de rol van bestuurslid Communicatie

Profiel:

 • Is lid van de NKV;
 • Is een enthousiast kitesurfer/ster;
 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke of werkervaring;
 • Beschikt over goede en open communicatieve vaardigheden;
 • Beschikt over goede computervaardigheden;
 • Heeft affiniteit met media, communicatie, PR en/of reclame
 • Heeft affiniteit met social media zoals Facebook, Instagram etcetera;
 • Is een teamspeler; pro-actief en energiek.

Het bestuurslid Communicatie:

 • Verzorgt de externe en interne communicatie en PR van de NKV richting leden, de kitesurf
  community en andere stakeholders zowel inhoudelijk als qua formatting en weergave via onze
  site, Facebook, andere social media en nieuwsbrieven. Met als doel om onze doelgroepen te
  informeren over NKV gerelateerde kitesurf-aangelegenheden, te enthousiasmeren voor de
  kitesurfsport en de NKV, om effectief nieuwe doelgroepen (o.a. jeugd) voor NKV lidmaatschap
  te bereiken, en in zijn algemeenheid om de reputatie van de NKV en van de kitesurfsport in
  Nederland te bewaken en te bevorderen
 • Overlegt met voorzitter en andere bestuursleden over communicatie en PR gerelateerde
  aangelegenheden en zorgt dat dezen tijdig hun content aanleveren
 • Is verantwoordelijk voor bevordering van naamsbekendheid en zichtbaarheid van de NKV
  tijdens kitesurf-events;
 • Verzorgt ook relevante kitesurf gerelateerde informatie (met name over kitespots) naar de
  kitesurf community in Duitsland en België;
 • Zorgt voor de juiste en toegankelijke archivering van communicatie gerelateerde documenten
  in ons systeem en op de site;
 • Is qualitate qua ook secretaris van het bestuur en notulist van de bestuurs- en
  ledenvergaderingen;
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid van de vereniging;
 • Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie;
 • Is samen met voorzitter en penningmeester lid van het Dagelijks Bestuur.

Tijdsinvestering
Als bestuurslid Communicatie ben je gemiddeld twee tot drie uur per week actief; eens in de vier
weken is er een bestuursvergadering. Ook bezoek je zo af en toe namens de NKV kitesurf events in
den lande. Het betreft een vrijwillige functie waarbij reis- en onkosten worden vergoed.

Meer info:
Neem contact op met René Bos (voorzitter) via voorzitter@kitesurfvereniging.nl ; of Bouke Borger
(penningmeester), via
penningmeester@kitesurfvereniging.nl.

Lijkt het je wat?
We zien je aanmelding graag tegemoet. Stuur je motivatiebrief met CV naar
voorzitter@kitesurfvereniging.nl.

NKV 05032019